Beboermøte

Under GF 2017 ble det besluttet at fellesrommet ikke lengre skal leies ut til andelseiere for fest/arrangementer (fom 1 jan 2018) og at det skal holdes et beboermøte hvor beboere selv kommer med forslag til hvordan fellesrommet kan brukes fremover. Etter en travel høst og start på nyåret er vi nå klare for å avholde beboermøte hvor vi kan diskutere dette temaet.

Vi ber om at forslag sendes inn til styret i forkant, slik at styret kan forberede møtet så godt som mulig. Forslag sendes til styret@ck30.com, merket «Bruk av fellesrom» i emnefeltet.  Vi ber dere gjøre tanker rundt organisering, budsjett, mulighet for egne bidrag etc, og sende forslaget så detaljert som mulig.

Dersom det ikke kommer gjennomførbare forslag, er det mulig det blir foreslått oppheving av beslutning om stopp av utleie til andelseiere, ved neste generalforsamling.

Beboermøtet blir avholdt 21. februar kl 19:00 i fellesrommet.