Opplever du problemer med callinganlegget?

Send e-post til styret@ck30.com merket «Problemer med callinganlegget» i emnefeltet, dersom du opplever utfordringer med det nye callinganlegget.

Vær spesifikk på hva som er feil, hva du har testet og om det har fungert tidligere (eller inne i mellom). Husk leilnr., datoer/tidspunkt og så mange detaljer som mulig. Disse blir samlet og overlevert til leverandør i første omgang førstkommende søndag (04.02.18) kveld kl 20:00.

Dersom du opplever feil og ikke rapporterer det inn til styret pr e-post, vil ikke styret være bevisst på problemet ditt – og deretter heller ikke ha mulighet til å løfte dette videre til leverandør for feilretting.