Gjennomgang av fjernvarmeanlegget

Fjernvarmeanlegget i CK30 har ikke vært tilfredsstillende vedlikeholdt over flere år og styret har over lengre tid jobbet aktivt med utbedring av problemet med anlegget. Før jul ble det bl.a. byttet et defekt ekspansjonskar og gjort en gjennomgang av leiligheter med gulvvarme i U2 med rørlegger. Vi fortsetter arbeidet og har et behov for et helhetlig bilde over problemene, slik at rørleggerselskapet kan legge en konkret plan for dagene de skal besøke borettslaget. Det er derfor svært viktig at vi får nok informasjon fra alle som opplever problemer rundt dette.

Vi ber deg om å registrere eventuelle problemer du har med fjernvarmen via denne linken. Det er svært viktig at du gjør dette snarlig, og senest innen 28.januar. På den måten sikrer vi at leilighetene som opplever problemer blir gjennomgått samtidig.