Endring av nøkkelsystem

Som varslet på generalforsamlingen tidligere i år, ønsket nåværende styre å gjøre en totalopprydning i nøkkelsystemet på bakgrunn av dårlig kontroll på nøkler i omløp. Dette har det vært naturlig å gjøre i sammenheng med at leveranse av nytt calling-anlegg ferdigstilles, ettersom det er samme leverandør som leverer alt.

I dag har borettslaget overtatt systemet for registrering av beboere opp mot calling-anlegget. Vi vil derfor registrere alle innkomne skjemaer utover kvelden. Alle som blir registrert vil fortløpende motta en e-post fra styret og samtlige vil nå ha muligheten til å ta det nye systemet i bruk. Veiledning for bruk av systemet finner du her.

Som nevnt har vi nå hatt overleveringsmøte med Sikkerhet & Design og vil derfor utføre en heloperasjon når det kommer til nøkkelbrikker. Det er ingen annen måte å rydde opp i systemet på, enn å deaktivere alle eksisterende nøkkelbrikker og å omregistrere disse, for å få 100 % kontroll på nøkkelsystemet.

Kl 14 fredag 08/12-17 blir alle nøkkelbrikker deaktivert.
Styret vil sitte rett innenfor hoveddøra kl 14-17:30 for å veilede alle beboere videre opp til 7. etasje hvor man kan få reaktivert nøkkelbrikkene sine. Hver leilighet kan ha inntil 3 nøkler. Man kan søke til styret dersom man har et ekstraordinært behov for en fjerde nøkkel, men dette blir kun innvilget ved særskilt grunnlag. Dette er for å sikre kontroll på nøkkelbrikker i omløp til enhver tid.

HUSK LEGITIMASJON! Dersom man ikke er registrert som andelseier eller leietaker vil man ikke få omregistrert sine nøkler.

Dersom du ikke har mulighet til å møte styret på oppsatt tidspunkt, vil vi selvfølgelig være behjelpelige på å møte deg på et annet tidspunkt når du har mulighet. Send oss en e-post til styret@ck30.com.  Har du ikke mulighet til å møte styret i morgen, vil du i mellomtiden kunne komme deg inn ved å ringe på hos deg selv og slippe deg selv inn via mobilen din.

Vi sees!