Usbl leverer: Rentereduksjon

Usbl har i dag orientert oss om at de har fått ned renten på lånet vårt til 1,95%. Reduksjonen er på 0,2%, hvilket utgjør en årlig besparelse på ca. 162.000,-. Usbl har med dette spart inn godt over hva CK30 betaler dem for forretningsførsel.

Usbl og styret fortsetter å se på hvilke muligheter vi har for ytterligere besparelser, og vil i tiden fremover gjennomgå borettslagets leverandøravtaler.

Styret vil benytte anledningen til å påpeke at vi etter litt over 6 måneder er svært godt fornøyd med byttet til Usbl som vår forretningsfører, og håper at øvrige beboere er like fornøyde som oss.