Porttelefon-anlegget monteres i dag

Porttelefon-anlegget er nå under montering og vil sannsynligvis være klart ila. dagen i dag.

Navn/nummer som ble registrert på ck30.com før vi  sendte fra oss listene til våre leverandør, er allerede programmert inn i anlegget.

Navn/nummer som ble registrert på våre nettsider etter at listene ble sendt vil bli lagt inn når vi har fått på plass systemet for å oppdatere anlegget.

Registrering av navn/nummer opp mot porttelefon-anlegget gjøres på kontakt-sidene her på ck30.com.

Bruksanvisning for anlegget finnes du under Om CK30 > Porttelefonsystemet.