En oppdatering rundt nytt porttelefonanlegg

Vi har de siste ukene mottatt en del spørsmål rundt det nye porttelefonanlegget, og vil derfor legge ut en kort oppdatering:

Anlegget er ankommet Norge fra produsenten og liste over beboere er oversendt S&D (leverandøren) som skal montere anlegget. Vi venter nå bare på selve monteringen.

Hele prosessen har dessverre tatt lengre tid enn hva vi hadde sett for oss. Bakgrunnen for dette er at på bestillings-tidspunktet så var både produsent (i Frankrike) og leverandør av anlegget ute i ferie. I tillegg har det tatt tid å få levert anlegget til Norge samt at det må konfigureres før montering.

Det er beklagelig at dette har tatt lengre tid enn forventet, men montering er nå forventet ila. kort tid.