Feil på fjernvarmeanlegget

Borettslagets «husrørlegger» (Nore VVS) har hatt service på vårt fjernvarmeanlegg, og oppdaget et større avvik. Et ekspansjonskar i fjernvarmeanlegget er defekt, og et fungerende ekspansjonskar er en forutsetning for at fjernvarmeanlegget skal fungere.

Styret ble gjort oppmerksom på feilen nå i kveld, og vi har bestilt utskifting av det defekte ekspansjonskaret.

Vi har på publiseringstidspunkt for denne posten, ikke noe estimat på når nytt ekspansjonskar er på plass.

Vi vil oppdatere denne posten med mer informasjon etterhvert som vi mottar dette.