Takk for innsatsen på høstdugnad!

 

Vi ønsker å takke alle de fremmøtte på høstdugnaden i helgen. Vi fikk gjort alle oppgavene som var satt opp, som innebar bl.a.:

  • Kaste døde planter
  • Plante nye rhododendron på takterrassene
  • Male ventilasjonsburet som vi ikke fikk malt på takterrassen ved forrige dugnad
  • Vasket over lekeplass og rekkverk
  • Rydde møblement på takterrassene
  • Vasket personheis
  • Kastet alle løse gjenstander i bodområder og rundt i borettslaget

En ekstra takk til beboere som selv har tatt initiativ til å bidra utenfor oppsatt tidspunkt for dugnad, når dette tidspunktet ikke passet!

Alle fremmøtte fikk et lodd til vinlotteri pr arbeidende time. Dere som har tatt initiativ til å bidra utenfor det oppsatte tidspunktet kan sende en mail til styret@ck30.com, slik at dere også kan få velfortjente lodd. Vinlotteriet vil bli holdt innledningsvis på beboerfesten førstkommende lørdag. Vi gleder oss!