Container

I starten av sommeren informerte vi om at det nå er satt i gang kvartalsvis container, ettersom det har begynt å bli kontroll på søppeltømmingen.

Neste container kommer 02.09.17. Den vil stå tilgjengelig for beboere utenfor hovedinngangen kl 10-20.

Dersom containeren blir full, skal det ikke hensettes søppel ved siden av containeren. Spesialavfall, glass og metall skal kastes i egnede beholdere.

Alle datoer for containere blir oppdatert i kalenderen til borettslaget, når containeren er bestilt.

NB: Forrige leveranse av container ble to timer forsinket grunnet biler som stod parkert ved inngangsdøra når containeren skulle leveres. Vi vil derfor bruke denne anledningen på å minne om at parkering ved inngangsdøra fører til konsekvenser for hele borettslaget og at vi tauer alle biler som blir oppdaget på denne plassen, uten unntak.