Høstdugnad og nabofest

OBS: Ny dato for nabofest

HØSTDUGNAD

Ved forrige dugnad hadde vi veldig mange oppgaver som skulle gjennomføres. Det var et svært godt oppmøte av beboere som gjorde en imponerende innsats, så vi fikk gjennomført alle oppgavene vi hadde mulighet til å gjøre. 

Etter dugnaden var det flere beboere som meldte at de ønsket å bidra dersom det var resterende oppgaver, fordi de hadde blitt forhindret til å møte ved første dugnad. Ettersom vi hadde noen oppgaver igjen (grunnet mangel på enkelte ting), ble vi så enige om å sette opp en ny høstdugnad. Nå er ferietiden snart omme, så styret inviterer til høstdugnad i forkant av årets nabofest. Det er ikke et kriterie å delta på dugnaden for å være med på sommerfesten, MEN oppmøtte på dugnad får et lodd pr time deltatt til vinlotteri (ved innledning av selve festen).

På dugnad skal vi:

  • Male ferdigventilasjonsanlegg
  • Henge opp røykeskiltene på ventilasjonsanleggene
  • Fjerne resterende døde planter
  • Plante planter i de tomme blomsterpottene
  • Borre hull til drenering i de hvite blomsterpottene
  • Pynting av lokalet til nabofest senere på kvelden
  • …et par ryddeoppgaver dersom det er nok oppmøtte

Dugnaden holdes 02/09-17 kl 11-15

NABOFEST

Lørdagen etter dugnaden (09/09) gjentar vi det som forhåpentligvis begynner å bli en tradisjon for borettslaget; nabofest! Vi sørger for innkjøp av snacks, en velkomstdrink samt noe drikke. Alle står fritt til å ta med det de selv ønsker å drikke. Kanskje vi til og med får til en ny turnering med beer pong! 

Festen starter kl 19 med vinlotteri for de som har arbeidet til seg litt lodd på dugnaden uka i forveien.

Flott om beboere som er medlem av borettslagets Facebook-gruppe melder fra om de kommer eller ikke på de opprettede eventene, slik at styret får noe oversikt over hvor mye som skal handles inn. Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig deltar, da dette er en super mulighet til å bli kjent med naboene sine og skape enda høyere trivsel og bomiljø i CK30!