Ferieavvikling – lengre svartid på e-post

Sommeren er her og vi i styret trenger også litt ferieavvikling. Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil være litt lengre svartid enn ellers på e-post. Dersom du har en sak som krever en avgjørelse rundt noe, så send oss gjerne en henvendelse i god tid.  Dersom du har en hastesak (f.eks. vannlekkasje o.l.) så ring en i styret som normalt. 

Vi ønsker også å bruke anledningen til å minne om at vi ønsker at alle formelle henvendelser til styret går igjennom offisielle kanaler (e-post, dersom henvendelsen går utenfor predefinerte web-skjema) og ikke f.eks. igjennom private Facebook-meldinger til enkeltmedlemmer i styret. 

Håper alle gode naboer får en fin sommer!