Container

Ettersom renovasjonsetaten nå begynner å få kontroll på søppeltømmingen, setter vi i gang med kvartalsvis container. Den første er bestilt til tirsdag 13/06. Den vil stå tilgjengelig for beboere utenfor hovedinngangen kl 12-20. 

Fremtidige datoer for containere vil bli oppdatert i kalenderen til borettslaget.

Vi ønsker også å minne om at spesialavfall, glass og metall skal kastes i egnede beholdere.