Endring av styret – forslag til færre styreposter og valg av nye kandidater

I år vil generalforsamling etter planen bli holdt 15.juni. En av sakene på GF vil være valg av nye kandidater til styret.

Etter et år med én styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer, samt intens jobbing for å få på plass rutiner, prosesser, avtaler og en generell god drift av borettslaget, har vi gjort oss mange erfaringer. Styret samlet har drøftet disse erfaringene og blitt enige om hvordan styrearbeidet kan bli enda mer effektivt fra og med neste periode. Vi kommer til å innføre flere tiltak for dette, hvor et av forslagene våre er å forminske styret til fem poster (èn styreleder, tre styremedlemmer og et varamedlem). Bakgrunnen for dette er følgende:

 • Styrevervene er sjelden populære i så å si noen borettslag. Det er derfor vanskelig å alltid måtte finne syv kompetente kandidater. Det fører til at noen gjerne stiller til valg fordi de føler at de «må», og ikke nødvendigvis fordi de verken ønsker eller har tid.
 • Det er vanskelig å få syv medlemmer til å ha mulighet til å delta på styremøter på samme tidspunkt. «Hastemøter» er enda vanskeligere å få til.
 • Med færre medlemmer av styret, vil det være enklere å fordele ansvar og oppgaver. Det er også enklere å følge opp at oppgaver blir gjennomført.
 • Med tre styremedlemmer og et varamedlem, ønsker vi å knytte disse postene tettere opp mot hverandre. For eksempel styremedlem 1 gir beskjed til vara når han/hun skal på ferie, slik at vara kan overta oppgavene i mellomtiden.

Den eneste ulempen slik vi ser det, er at den samme arbeidsmengden blir delt på færre hoder. Vi tror likevel det vil være mer effektivt ettersom det sjeldent vil være syv medlemmer som bidrar like mye.

Dette er som nevnt et forslag fra styret, som må stemmes over i GF. Dette vil derfor velges før valget av nye styrekandidater.

Slik ser styret ut i dag:

 • Andre Odinsenstyreleder
  Valgt inn for en to-årsperiode i 2016
 • Ørjan Andreas Lund Arvolastyremedlem
  Valgt inn for en to-årsperiode i 2015
 • Terry James Gunnellstyremedlem
  Valgt inn for en to-årsperiode i 2015
 • Lise Victoria Gowensstyremedlem
  Valgt inn for en to-årsperiode i 2016
 • Boris Millerstyremedlem
  Valgt inn for en to-årsperiode i 2016
 • Simen Kristian Mjønes varamedlem
  Valgt inn for et-årsperiode i 2016
 • Anne Kristine Pettersen varamedlem
  Valgt inn for et-årsperiode i 2016

Basert på hva GF velger, vil det dermed bli valgt inn:

 • Alternativ 1 (om GF stemmer JA til endring):  Et nytt styremedlem og et nytt varamedlem
 • Alternativ 2 (om GF stemmer NEI til endring): To nye styremedlemmer og to nye varamedlemmer

Valgkomiteen er nå klare for å finne riktige kandidater til vervene her i CK30. Vi i styret ønsker kandidater som har engasjement for borettslaget, driv til å bidra og er løsningsorientert. Det er også fantastisk om vi får kandidater som innehar kompetanse til å skrive formelle brev, noe innsikt i økonomi og en overordnet forståelse for drift av business/borettslag/butikk etc. Det er på ingen måte noen form for krav til kandidater, kun et ønske om verdifull kompetanse som vi kan dra nytte av i styret.

Vi håper at det er flere interesserte kandidater og gleder oss til å ønske nye medlemmer velkommen! Send en mail til styret@ck30.com om du er interessert, så videreformidler vi kontakt med valgkomiteen.