Parkeringsplass vis-a-vis CK30

Vi har fått flere henvendelser fra beboere ang. problematikk rundt parkeringsplassen på andre siden av veien. Over tid har parkeringsplassen hatt økende uønsket aktivitet. Styret i CK30 har selvfølgelig ingen råderett utover egen eiendom, men vi har tatt tak i konsekvensene av problematikken som har påvirket oss. I fjor sommer hadde vi tett kontakt med Politiet, hvorpå vi har fulgt opp i år. Nå som været begynner å bli varmere har vi sett at det medfører større aktivitet igjen på parkeringsplassen. Politiet har oppfordret oss til å ringe 02800 (22 66 90 50) hver gang vi opplever ubehageligheter eller uvedkommende på vår eiendom. Vi oppfordrer videre alle beboere i CK30 til å gjøre det samme.

I år har vi også henvendt oss til kommunen for å be om tiltak. Her har vi blitt hørt og problematikken vi har belyst vil være tema på neste Ruskenforum. Ruskenforum er en møteplass hvor bl.a. Politiet og Bydelen diskuterer slike saker. Politiet har også fått oversendt henvendelsen vi har sendt til kommunen. Styret vil bli oppdatert i videre behandling av klagen. Vi er veldig glade for at vi blir hørt og gleder oss til å få tilbakemeldinger om tiltak.