Sesongstenging av fjernvarmen

Fjernvarmeanlegget planlegges stengt fra og med 28. april 2017. Nytt av året er at vi etter ca. 10 år har fått installert renseanlegg som skal fjerne slam som bygger seg opp i radiatorer over tid (se video).

Dette gjør at vi i år kommer til å la sirkulasjonen i fjernvarmeanlegget vårt stå og gå gjennom hele sommeren (uten varme). Vi ber derfor om at alle beboere setter termostaten på radiatorene sine på fullt etter den 28. april slik av vannet som er i systemet får kjørt igjennom anlegget gjennom hele sommeren. Dette skal føre til at radiatoren og/eller termostaten i leiligheten din ikke går tett og videre at du selv ikke må stå for kostnader i forbindelse med dette.

Å la radiatoren stå og gå for fullt når varmen er slått av vil ikke medføre kostnader for andelseiere/beboere. Tvert i mot vil det spare oss alle for penger når radiatorne i borettslaget ikke går tett.

Mer om hvordan fjernvarmeanlegg fungerer hos vår husrørlegger.