Meld fra om feil og mangler i Oslo

Oppdaget et hull i veien? Passert et påkjørt trafikkskilt? Sett et trafikksignalanlegg ute av drift, eller er det mørke gatelys i området der du bor?

Fra tid til annen kommer det henvendelser til styret i CK30 om ting som ikke angår borettslaget men ting i nærheten av CK30 som ofte er Oslo Kommunes ansvar. I slike tilfeller bruker du BYMelding.no eller BYMelding-appen. Da blir henvendelsen din sendt direkte til Oslo Kommune som behandler denne. I tillegg avlastes styret i CK30 og får brukt tiden sin på ting som er til borettslagets beste.