Parkering ved inngangen og søppeltømming

Det parkeres til stadighet på området mellom hovedinngangen og søppelbrønnene utenfor CK30, noe som har ført til store mengder unødvendig arbeid for styret samt ekstra utgifter for borettslaget.

Parkering på området blokkerer søppelbilen fra å hente søppel hos oss, og vi må da bestille ekstra tømming, noe som koster borettslaget 4 217,72 kr per gang (prisliste). Dette er penger som går fra fellesutgiftene som alle beboere betaler hver måned, og som kunne gått til vedlikehold og andre prosjekter i borettslaget.

Styret har ekstremt mange ganger måttet konfrontere beboere som har parkert på området, og vi blir da møtt med argumenter av typen «jeg synes det burde være lov å parkere her» og «jeg skal bare stå her i fem minutter». Vi ser oss derfor nødt til å igjen poengtere at det ikke er lov til å parkere på området og at biler som parkerer her uten særskilt tillatelse vil bli tauet vekk – uten unntak.

Hvis alle 115 boenheter hele tiden skal parkere «i kun fem minutter» så er det stor sjanse for at søppelbilen kommer mens søppelbrønnene er blokkerte. Sist gang dette skjedde var for ca. en uke siden. Det førte igjen til fulle søppelbrønner og påfølgende forsøpling av borettslagets uteområde. Renovasjonetaten har fortsatt ikke klart å få søppelsituasjonen og tømmetider under kontroll og styret klager kontinuerlig på dette i flere kanaler.