Utskifting av brannslukningsapparat

HMS-arbeid er en lovpålagt del av styrearbeidet i alle borettslag og styret er blant annet ansvarlig for at hver bolig har varslings- og slokningsutstyr for brann samt å sikre at utstyret virker. Utstyret må vedlikeholdes og erstattes ved behov.

Det sittende styret ikke kan finne dokumentasjon på at alle boenheter har slokningsutstyr eller at disse fungerer, og har derfor besluttet at alle brannslukningsapparater i bygget skal skiftes ut. Det er inngått avtale med Boligbrann AS om utskiftning av alle brannslukningsapparater, og dette arbeidet vil starte opp rett etter påske, tirsdag 18.04.2014. Arbeidet vil pågå frem til tirsdag 25.04. Det vil bli lagt monteringsvarsel i samtlige postkasser neste uke (uke 14).

Gammelt slukkeutstyr er kategorisert som farlig avfall og kan leveres gratis (for privatpersoner) inn til en miljøstasjon. Miljøstasjonene i Maridalsveien 10 (på Fredensborg) eller i Urtegata 30 (på Grønland) er to alternativer i nærheten. Alternativt kan Boligbrann AS ta disse med seg til kr. 280,- per apparat (da bedrifter må deklarere innlevering etc.) som da vil bli fakturert via felleskostnadene. Apparatene skal ikke under noen omstendighet settes i borettslagets fellesarealer eller utenfor ved søppelbrønnene.

Husk: Dette er farlig avfall (tunge, trykksatte beholdere) som potensielt kan volde skade både på privatpersoner (barn) og på borettslagets eiendom dersom f.eks. noen utløser disse i fellesarealene.

Dersom du (når du har mottatt monteringsvarsel) ser at du ikke er hjemme på oppsatt tidspunkt, kan du kontakte Boligbrann for å høre om det er mulig å avtale et annet tidspunkt.